نویسنده: مدیر

چدن نشکن

چدن نشکن نخستین بار در فیلادلفینا در کنگره ریخته گری مطرح شد. توسعه چدن کروی از سال